Oficiální stránky obce Neubuz - Upozornění Policie ČR

Instruktážní video k testování: www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Návrat předškolních dětí do MŠ 12. dubnawww.ms-jablunkovskolni.cz/news/navrat-predskolnich-deti-do-ms/

Provoz pro děti vybraných profesí od 12. dubna - aktuální informace: www.ms-jablunkovskolni.cz/news/pece-o-deti-zamestnancu-vybranych-profesi/

Aktuality z MŠMT: www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

 

Mateřská škola Jablunkov, Školní 800 a Mateřská škola Bezručova 130, Jablunkov bude od 1. března 2021 do odvolání uzavřena.

 

Vyjádření k aktuální situaci zde: www.ms-jablunkovskolni.cz/news/chod-ms-a-aktualni-situace/

                      Vyjádření vlády zde: informace k provozu škol do 11. dubna.pdf (141617)

 

Informace k usnesení vlády ČR o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí.

Vážení rodiče, 

Moravskoslezský kraj určil naši Mateřskou školu v době zavření tříd MŠ jako mateřskou školu a školské zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí. Jedná se o děti ve věku od 3 – do 10 let. Děti budou po dobu péče v Mateřské škole zařazeni ve skupinkách ve třídách pod dohledem pedagogických pracovníků. Během tohoto období je poskytnuta strava zdarma ze školní jídelny MŠ.

Časový rozsah péče je určen v pracovní dny od 1. 3. do 19. 4. 2021 

Přehled vybraných profesí najdete v příloze usnesení MSK. V případě zájmu využití péče vyplňte formulář níže a zašlete e-mailem na adresu: 

ilona.nieslanikova@ms-jablunkovskolni.cz

Případně kontaktujte ředitelku osobně: 

Bc. Nieslaniková Ilona

mobil: 608880014

ŽÁDOST O PÉČI DÍTĚTE V MŠ ZDE: zadost-rodicu-o-peci_profese.pdf (44617)

Seznam vybraných profesí si vyhledejte zde:  usnesení, určené profese.pdf (153786)

Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

 

Výše školného je v souvislosti s uzavřením  MŠ upravena takto: www.ms-jablunkovskolni.cz/news/uprava-vyse-skolneho-v-souvislosti-s-uzavrenim-materskych-skol/

 

 

!Nařízení o nošení respirátorů v protorách MŠ: www.ms-jablunkovskolni.cz/news/narizeni-o-noseni-ochrannych-pomucek-v-prostorech-ms/

------------------------------------------------------

Vítáme Vás na stránkách mateřských škol - MŠ Jablunkov Školní 800, příspěvkové organizace a elokovaného pracoviště MŠ Bezručova 130.

Škola preferuje milý a citlivý každodenní přístup. Naší prioritou je, aby děti přicházely do MŠ rády, těšily se na své učitelky a kamarády, cítily se v ní dobře, bezpečně , a aby zde nalezly aktivity, které je uspokojují a rozvíjejí. V naší mateřské škole najdete hravé a útulné prostředí. Při hře s dětmi rozvíjíme citový život dětí, iniciativu, tvořivost, výtvarné dovednosti, pracovní návyky, rozumové schopnosti, paměť a řeč. Upevňujeme zdravé, hygienické návyky, společenské chování, kulturu stolování. Vytváříme povědomí o zdraví, ekologii a o významu přírody pro život člověka.  Při své práci umožňujeme rozvoj talentovaným dětem, ale snažíme se v rámci možností pomoci i dětem s individuálními problémy.

                                                                               

DEVATERO PRO SPOLUPRÁCI S RODIČI  MŠ Jablunkov

1. Respektovat úlohu rodičů
Rodiče jsou nejvýznamnějšími činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Mají právo a zároveň povinnost činit důležitá rozhodnutí týkající se jejich dítěte. Bereme tuto jejich nezpochybnitelnou roli v úvahu a podle toho s nimi jednáme. Pěstujeme vzájemný respekt mezi učitelským týmem a rodinami.

2. Zachováváme důvěrnost
Rodina má právo na ochranu svých osobních informací v průběhu i po ukončení docházky dítěte do MŠ. Informace požadované od rodin omezujeme pouze na takové, které jsou nezbytné nutné k zajištění vzdělávání dětí. Informace a záznamy o dítěti mají k dispozici pouze rodiče. Při potřebě poskytnout informace jiným osobám, seznámíme rodiče s tímto faktem a žádáme jejich souhlas.

3. Mluvíme s rodiči o očekáváních, která vůči sobě máme
Zejména na počátku školního roku nebo ještě před vstupem dítěte do MŠ zjišťujeme, jakou představu o vzdělávání svého dítěte a vzájemné spolupráci rodiče mají. Zároveň otevřeně sdělujeme naše představy a záměry.

4. Spolupráce s rodiči nabídkou vícero strategií k jejich zapojení
Rodiny jsou odlišné. Co je zajímavé pro jednu, nemusí být přijatelné pro druhou. Jsme tvořiví, aby si každá rodina mohla vybrat takové formy spolupráce, které jí budou nejvíce vyhovovat.

5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama
Našim cílem je nabídnout rodinám co nejširší škálu možností ke spolupráci. Rozhodnutí, kterou formu spolupráce rodina volí, závisí na ní samotné.

6. Zapojení celé rodiny
Ke spolupráci vyzýváme nejen rodiče dětí, ale i další členy rodiny a její přátelé.

7. Poskytnout rodinám zpětnou vazbu
Dáváme rodinám najevo, že si ceníme jejich spolupráce, reagujeme na jejich podněty.

8. Spolupracujeme s dalšími partnery školy
Vytváříme takové podmínky pro spolupráci, které jsou pro rozvoj školy přínosné, doplňují naše zaměření.

9. Víme, že všechno nejde hned
Partnerské vztahy, spolupráci s rodiči budujeme postupně. Vyžaduje to čas, úsilí, vzájemnou důvěru, ochotu najít společnou řeč. Víme, že je to náročné, ale nevzdáváme se.

 

 

Provozní doba od 6.15 do 16.00 hod.

 

Děti potřebují:

1. přezůvky - pevné, ne nazouváky - podepsané

2. oblečení do prostorů MŠ (náhradní oblečení, včetně spodního prádla a ponožek)

3. oblečení na pobyt venku (je zakázáno používat oblečení, které dítě používá venku v prostorách MŠ)

4.pyžamo

5. hrníček na pitný režim - podepsaný

 

Kontakt

www.ms-jablunkovskolni.cz Školní 800, Jablunkov 739 91

608 880 014

Datová schránka: 67ckr6m


ilona.nieslanikova@ms-jablunkovskolni.cz