Projekt MAP

Naše MŠ je součástí projektu MAP (místní akční plán)  - odkaz: www.jablunkov.cz/mesto/projekty/mistni-akcni-plan-pro-orp-jablunkov/

Projekt MAP se v naší MŠ realizoval již v předešlých školních rocích. Ve školním roce 2018/2019 jsem se zapojili do realizace MAP II.
 
Co je cílem projektu?
vzájemná spolupráce patnerů a MŠ
zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ
 
 
Realizované akce:
 
 

Kontakt

www.ms-jablunkovskolni.cz Školní 800, Jablunkov 739 91

608 880 014

Datová schránka: 67ckr6m


ilona.nieslanikova@ms-jablunkovskolni.cz